Rozlicz PIT w 2016 roku

Zapraszamy do pobierania jednego z najbardziej popularnych programów do rozliczania podatku PIT za 2015 rok. Rozliczamy się w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 kwietnia 2016 roku (a właściwie do 2 maja ze względu na to, że 30 kwietnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Zachęcamy by nie czekać z rozliczeniem podatku. Im wcześniej wypełnimy PIT tym wcześniej otrzymamy ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd Skarbowy ma na to 3 miesiące od daty złożenia zeznania podatkowego więc nie warto czekać. 

W tym roku podobnie jak w ubiegłym oferujemy Państwu możliwość z korzystania programu PITY 2016 w dwóch wersjach: tradycyjnej wersji do pobrania i zainstalowania na swoim komputerze domowym lub w wersji do korzystania On-line. Ta druga możliwość jest dobrym pomysłem gdy mamy problem z instalacją programu na komputerze. W obu wydaniach możliwości programu są takie same, można wysłać PIT tradycyjnie, drukując go na papierze i składając go osobiście w urzędzie, w skarbomacie lub wysyłając pocztą. Można też skorzystać z modułu e-deklaracji i bezpiecznie wysłać PIT przez Internet.

Przekaż 1 procent podatku potrzebującym

Jak co roku zachęcamy Państwa do przekazywania 1 procenta podatku dla organizacji pożytku publicznego. To nic nie kosztuje i nie ma wpływu ani na podatek należny ani na ewentualny zwrot podatku. 

1 procent podatku to kwota, która wydzielana jest z zapłaconego już podatku i oznacza dokładnie że 99 procent nadal przekazywane jest do budżetu natomiast pozostałą 1/100 należnego podatku trafia nie do budżetu a do organizacji pożytku publicznego wybranej podczas wypełniania PIT. 

Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest finansowanie leczenia osób chorych, dzieci, osób potrzebujących poszkodowanych przez los. Dzięki tym środkom możliwe jest wsparcie szczególnie bezradnym grupom społecznym.

Otrzymanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego jest gwarantem, że środki przekazywane są na właściwe cele, ponieważ nie każda Fundacja może taki status otrzymać. Każda Fundacja starająca się o przyznanie statusu OPP musi wykazać się podjętymi i zrealizowanymi działaniami o charakterze pożytku publicznego.